top of page
SOK-banner Fiskgjuse enkelbeckasin havsörn.jpg

Regelverk

Integritetspolicy
Strängnäs Ornitologiska Klubb behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR*. I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur vi behandlar de personuppgifter som registrerats av Strängnäs Ornitologiska Klubb. Personuppgiftsansvarig är Strängnäs Ornitologiska Klubb. Kontaktinformation finns under rubriken "Kontaktuppgifter" nedan.

Ändamål med behandlingen
Ändamål med behandlingen av personuppgifter är:
• att kunna distribuera medlemstidningen Observerat
• att kunna skicka ut information om klubbens aktiviteter via brev, e-post och sms
• att kunna bjuda in medlemmar till klubbens facebook-sida
• att kunna redovisa antal medlemmar till FSO, Föreningen Sörmlands ornitologer
• att kunna publicera bilder från klubbens aktiviteter på hemsida och i medlemstidningen

Insamlad information
De personuppgifter som behandlas för att uppnå ovanstående ändamål är namn, e-postadress och övriga adressuppgifter samt telefonnummer. Vill du bli bortplockad från hemsida, e-post eller sms-notifieringar, kontaktar du klubben enligt kontaktinformationen nedan.

 

Behandling av information
Strängnäs Ornitologiska Klubb kommer inte att behandla personuppgifterna i fråga på annat sätt än vad som framgår ovan. Strängnäs Ornitologiska Klubb kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part. Personuppgifterna kommer endast användas inom ramen för Strängnäs Ornitologiska Klubbs verksamhet. Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag.

Kontaktuppgifter
Elisabeth Byskata-Evjen, Strängnäs Ornitologiska Klubb
Mejladress till kontaktperson: 
elisabeth@strangnasornitologerna.se

*Dataskyddsförordningen, allmänna dataskyddsförordningen, DSF eller GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande, fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter. Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018.

bottom of page