top of page
Tranor_NE.jpg

Tranor

Foto: Nils Eriksson

Boktipset

Fåglarnas hus - Eva Meijer - 2021

Fågel Rödbröst Kristuslegender - Selma Lagerlöf

Måsen - Richard Bach - 1973

Samtal med en nötväcka - Björn von Rosen -1966 +nyare

Örjan - den höjdrädda örnen - Lars Klinting - 1982

I starens tid - Tomas Bannerhed/Brutus Östling - 2015

Bevingade vänner; Hur jag fyllde min trädgård… - Susanne Åkesson - 2023

Pilgrimsfalken - J A Baker - 1967 +nyare

I lavskrikans rike; En naturfotografs år i Kuusamo - Hannu Hautala - 1985

Fåglarna kring-  huset - Brita o Björn von Rosen - 1991

Nära fåglar - Roine Magnusson/Mats o Åsa Ottosson - 2017

Fåglar i fält - Joar Tiberg - 2014

Den sista migrationen - Charlotte McConaghy - 2021

Ägget - Lennart Hellsing, Fibben Hald - 1978 +nyare

Fåglarnas hemligheter; Hur fåglarna inspirerat oss… - Anita Campbell - 2020

En vacker dag - Tomas Bannerhed - 2021

Skåda fåglar på Gotland - Per Smitterberg - 2016

Oset och Kvismaren; Strövtåg och studier… - Erik Rosenberg - 1962 +nyare

Fåglar i svensk folklig tradition - Ingvar Svanberg - 2013 +nyare

Fåglar i Sverige Fältornitologisk handbok - Erik Rosenberg - 1953 +nyare

Sibirien Ett självporträtt med vingar - Ulla-Lena Lundberg - 1993+ nyare

Skandinavisk fauna Foglarna 1-2 - Sven Nilsson - 1858 +nyare

Svenska fåglars namn - Vår fågelvärd utg. 24 - Tommy Tyrberg - 1996 +nyare

Svenska fåglars vetenskapliga namn - Lars Ekblom 2010 + fler

I fåglarnas värld den moderna ornit. framväxt - Bo Ekberg - 2021

Fågelliv och fågelnamn i Älvdalen - Lars Steensland - 1999

Orre, trast och trana - Om fåglars namn - Lennart Nilsson - 2005

Fåglarna i folktron - Carl-Herman Tillhagen - 1978

Kingbird Highway En berättelse om fågelpassion - Kenn Kaufman - 2004

Bevingat liv; Möten med fåglar - Kenn Kaufmann - 2008

Det stora året - Mark Obmasciks - 2004

Skådare; ett släkte för sig - Mark Cocker - 2006

Fågelliv betyder orden; vandringar i E Rosenbergs riken - Clas Thor, JP Lahall - 2002

Vinterfåglar - Lars Jonsson - 2015

Om fåglarna Naturalhistoria - Plinius d ä, L Nilsson - 2003

 

Fåglarna - Kurskompendie allmänt - 2015

Leif Ekblom 2015 en ansats till fördjupning i en förtrollande värld. Referenslitteratur (ett urval) Ornitologisk historia, Fälthandböcker, Fälthandbok för soffan, Stora fotoböcker, Handböcker, Artredovisningar ringmärkning flyttning, Årsböcker, Anatomi ekologi beteende, Skildringar berättelser mm, DVD och CD, Böcker om lokaler.

Listan ovan i PDF-format_231123

Fåglarnas hus.jpg
Nära fåglar.jpg
Vinterfåglar.jpg
bottom of page