top of page
SOK-banner Fiskgjuse enkelbeckasin havsörn.jpg

Kontakt

OBS! tag bort mellanslaget mellan "kontakt @"

(att det skrivs så här på hemsidan är för att minska antalet SPAM-mail)

Kontakta SOK

kontakt @strangnasornitologerna.se

Kontaktpersoner

förnamn @strangnasornitologerna.se
för kontaktpersoner nedan utan mailadress angivet

Backsvalorna:

Lena Hellman

Kassör

Ewa Lundgren 

Medlemsansvarig

Lena Hellman 

Nyhetsbrev:  

Johannes Ström

Tidningen Observerat i Strängnäs kommun:  

Ulf Gustafsson 

Facebook-gruppen SOK-skådarna &

SOKs EKO-skådartävling 2023:  

Kjell Ericsson

kjell@kjelleshemsida.se

Hemsidan, Instagram & BAND-gruppen Fågellarm i Strängnäs kommun:  

Maria Barkell  

sokbirds@gmail.com

Sms-gruppen Fågellarm i Strängnäs kommun:

Petter Kappel (petter.k@)

Kontaktuppgifter
SOKs styrelse

förnamn @strangnasornitologerna.se

Ordförande

Elisabeth Byskata Evjen 

Vice Ordförande 

Leif Ekblom 

Kassör

Ewa Lundgren 

Styrelsemedlemmar 

Gunilla Oleniusson 

Beje Aronsson 

Petter Kappel (petter.k@)

Lena Hellman 

Johannes Ström

Susanne Lindqvist Larsson

bottom of page