top of page
Tranor_NE.jpg

Hemsideinfo!

Här samlas all information gällande rubriker, färg på rubriker, teckensnitt, stycken, styckenstorlek mm som hemsidans redigerare kan ha hjälp utav. Denna sida är dold för andra. Dvs. Endast den med tillgång till Hemsidans redigeringsläge kan läsa denna information. 

Rubrik 1 - Helvetica Bold 40px, Svart

Rubrik 2 - Avenir 40px, Temafärg2

Styckestext - Helvetika 18px, svart

Styckeslänktext - Helvetika 18px, Temafärg 1

SOK-Blå: #3D9BE9 50% - Färg 4 nummer 4

Kontakta Ansvariga:

”förnamn@strangnasornitologerna.se” 

Elisabeth Byskata-Evjen, 070-64 528 91

Leif Ekblom: 070-604 29 73

Gunilla Oleniusson: 073-980 77 41

Sven Blomqvist: 070-533 62 77

Maria Barkell: 070-400 61 57

 Ewa Lundgren: 070-763 23 76

Petter Kappel: 070-581 05 59

Beje Aronsson: 076-576 78 06 

Markku Kemppi: 072-965 56 00

Tips & Trix

  • Redigera hemsidan primärt utifrån "Dator"

  • Efter redigering kontrollera utseendet "Växla till mobilt" och redigera & publicera även ändringar där.

  • Dublicera hellre än skapa nya sektioner/menyval mm..

LÖSEN:

Wabbd3keniwa20

Nytt år - Medlemsavgift 2023

Logga SOK 1991 liten.png
Logga SOK 1991 liten.png

Årsavgift för 2023 betalas in till postgiro 96 88 20-1:

Medlemsavgift 200 kr - Familjemedlem 50 kr

Årsbok FSO 100 kr - Klubbdekal 25 kr

Nytt för 2023 - ungdomsavgift för dig under 25 år; 75 kr.

Ange namn, adress och e-postadress.

I medlemsavgiften för ett år ingår 3 nr av vår klubbtidning Observerat och medlemskap i Föreningen Sörmlands Ornitologer FSO. Du väljer om du vill få klubbtidningen digitalt eller som papperstidning.

Önskar du få den digitalt – meddela gärna vår medlemsansvarig Lena Hellman (via kontakt!) eller använd formuläret under "Bli medlem!" (gäller både för nya och befintliga medlemmar).

Tips & Trix

  • Redigera hemsidan primärt utifrån "Dator"

  • Efter redigering kontrollera utseendet "Växla till mobilt" och redigera & publicera även ändringar där.

  • Dublicera hellre än skapa nya sektioner/menyval mm..

bottom of page