Uppdaterad 8 augusti

Bättre en fågel i kikaren än
ingen alls!

Välkommen till Strängnäs Ornitologiska Klubb (SOK)Aktuellt & på gång

Medlemsinformation Läs!

Meddelande från Gesta-gård!
Läs!

Backsvalorna har hittat in på hemsidan!
Läs!

Läs mer om vad som är på gång i SOK
Läs!

Efterlysning!! Läs!

Fågelmarker uppdaterad med Gesta områdesbeskrivning Läs!

Fågelmarker uppdaterad med karta Läs!


Tidigare läsvärt

Soffkryss! Läs!
Ny våtmark i Söderlänna Läs!
Skåda fågel från rullstol Läs
Naturreservat för bättre fågelskydd Läs!
Nu ska Eklången räddas
Läs!
Samarbete i sjöfågelräkning Läs!
Besök i vadareldorado
Läs!
Överraskande strängnäsobs
Läs!
Turkduvorna trivs här Läs!
Ovanliga arter i kommunen Läs
Hur tar man hand om en skadad fågel? Läs!
”Dum som en gås” & ”Klok som en uggla”.. Läs!
Bli medlemsfotograf! Läs mer

Fågelvänner – välkomna!
Upptäck fördelarna med att vara medlem i vår lokala fågelklubb. Mottot för Strängnäs ornitologiska klubb är att verka dels för att skydda fåglar och deras biotoper i Strängnäs kommun, dels att vara en träffpunkt för fågelintresserade.

Medlem blir du genom att sätta in 200 kronor (+ 50 kr för familjemedlem) på postgiro 96 88 20-1. Uppge namn och adress. I medlemskapet ingår ett nyhetsbrev cirka 11 ggr/år och klubbtidningen Observerat – Fåglar i Strängnäs kommun 3 ggr/år. Du kan dessutom för medlemspriset 100 kr köpa den rikt illustrerade FSOs årsbok om det sörmländska fågelåret.

Har vi aktuell mejladress till dig?

För att ge en bra medlemsservice behöver medlemsregistret aktuella uppgifter om mejladress. Mejla ditt namn och mailadress till lena@strangnasornitologerna.se

Se även mer under ”Medlemsinformation”.
Medlemsbilder
Stacks Image 26161
Veckans fågel 31:
Ormvråk
Foto: Petter Kappel

Fler medlemsbilder finns under Medlemsbilderna
Mejla din fågelbild till denna mejladress: maria@strangnasornitologerna.se.
Döp bilden till motsvarande: "artnamn,datum,plats,fotografens namn". OBS! Bilden ska vara i formatet .jpg


Följ SOK på Instagram

Stacks Image 26182

Stacks Image 25957
Glöm ej kryssa i SOK vid
tecknande av El-avtal med SEVAB!

Kontakta oss!


Ordförande
Elisabeth Byskata Evjen
elisabeth@strangnasornitologerna.se
Vice Ordförande
Leif Ekblom
leif@strangnasornitologerna.se
Kassör:
Ewa Lundgren
ewa@strangnasornitologerna.se

Styrelsemedlemmar
Gunilla Oleniusson
gunilla@strangnasornitologerna.se
Sven Blomqvist
sven@strangnasornitologerna.se
Beje Aronsson
beje@strangnasornitologerna.se
Petter Kappel
petter.k@strangnasornitologerna.se
Lena Hellman
lena@strangnasornitologerna.se
Simon Larsson
simon@strangnasornitologerna.se


Medlemsansvarig:
Lena Hellman
lena@strangnasornitologerna.se

Backsvalorna:
Elisabeth Byskata Evjen
elisabeth@strangnasornitologerna.se

Tidningen Observerat
:
Ulf Gustafsson
ulf@strangnasornitologerna.se

Hemsidan och Instagram:
Maria Barkell
maria@strangnasornitologerna.se

Nyhetsbrev:
Sven Blomqvist
sven@strangnasornitologerna.se

Tips!
Tycker du att adressen till denna hemsida är lång och lätt att skriva fel? Spara den i så fall under bokmärken/bookmarks som till exempel SOK. Dra den sedan till bokmärkesraden upptill i din webbläsare.

Medlemsinloggning
Logga in som medlem
På medlemssidorna kan du läsa de äldre numren av Nyhetsbrevet och klubbtidningen Observerat.
Om du är medlem och vill logga in på medlemssidorna,
kan du få inloggningsuppgifter genom att mejla till maria@strangnasornitologerna.se
Skriv "lösenord" i ämnesraden.

Stacks Image 26208
Observerat nr 2 - 2022
Ute nu!
Finns på medlemssidorna!

Stacks Image 324
Studiefrämjandet stöder SOK
tel
0152-65 05 56