Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 26 december 2019

SOKs program under 2020

Skådning för daglediga
Skådning för daglediga första måndagen i varje månad. För 2020 är det 6/1, 3/2, 2/3, 6/4, 4/5, 1/6, 6/7!
Vi träffas för att tillsammans skåda i eller utom kommunen. Vi följer läget och väljer någon intressant lokal. Tag med fika och någon kompis. Plats: Ugglans träd. Tid: Kl 0900–ca 1300 Ansvarig: Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-6042973)
Januari
Onsdag 1 januari Nyårsskådning
Nytt skådarår! Vi tänkte börja med en liten rundtur i Strängnäs med omgivningar för att se vad starten av det nya året kan ge. Vi besöker olika matningsplatser, öppna fält och vatten. Samling: Ugglans träd vid Nabbviken. Tid: kl 10-14. Svårighetsgrad: Lätt. Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73).

Måndag 6 januari Skådning för daglediga kl 0900

Lördag 18 januari Tärnans artrally 2020 kl 08.00
Anmäl ett lag till Jan Gustafsson 070-321 60 45, minst 2 personer per lag. Mer information finns på Tärnans hemsidan. Är du nyfiken kan du få mer information av Leif Ekblom, (tel. 070-604 29 73).

Fredag 31 januari – Måndag 3 februari ”Vinterfåglar inpå knuten”
https://vinterfaglar.se
BirdLifeSverige genomför för 15:e gången en fågelmatningsinventering. Du matar dina fåglar och räknar hur många arter du ser och hur många individer av varje art som du ser som mest samtidigt. Besök även SOK matningar vid Bågskyttebanan och Gorsingelund!! Vill du veta mer så hör av dig till Leif Ekblom. Du kan även gå in på BirdLifeSverige hemsida och läsa mera (https://birdlife.se).
Plats: Din fågelmatning hemma eller någon annan matningsplats.
Kontaktperson: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73

Februari
Lördag 1 februari Vinterfåglar i Strängnäs
En rundtur i Strängnäs kommun för att se vad som finns i våra marker vintertid. En bra dag kan vi se bl a stenknäck, fjällvråk, strömstare, sångsvan, varfågel, sidensvans, havsörn, storskrake, havstrut, dubbeltrast och kattuggla. Har vi tur kan även kungsörn räknas in i listan.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken. Tid: Kl. 0800 - ca kl 1300 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Måndag 3 februari Skådning för daglediga kl 0900

Måndag 10 februari Klubbmedlemmars fotovisning
SOK-medlemmar visar fågelbilder huvudsakligen från Strängnäs.
Plats: Studiefrämjandets lokaler i Strängnäs. Tid: kl 1900. Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73).

Söndag 16 februari Artrally inom kommunen
Vi försöker ånyo med ett artrally. Se detaljerad instruktion på denna länk.
Plats:Start på valfri plats Tid: 0800-1400 Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Maria Barkell (maria@strangnasornitologerna.se) och Leif Ekblom (leif@strangnasornitologerna.se). Anmälan senast söndag 2 februari till Maria på mejl.

Lördag 29 februari Havsörn- och kungsörnsräkning. Samarrangemang med Rördrommen och OKE
Varje år i skiftet febr/mars genomförs en räkning av havs- och kungsörnar i bl.a Mälaren och Hjälmaren. Vi ställer oss på olika platser inom kommunen mellan klockan 1000-1200. Är Du intresserad att vara som platsansvarig eller att bara vara med och njuta av de ståtliga örnarna, så ring Leif! Läs mer på SOKs eller Rördrommens hemsida: www.rordrommen.nu
Plats: Olika delar i kommun. Tid: Kl. 1000-1200. Ansvarig: Sven Blomqvist (tel. 070-533 62 77). Svårighetsgrad: lätt/medel/svårt beroende på observationsplats. Någon ligger otillgängligt till med tuff terrängpromenad.

Mars
Söndag 1 mars Anmälan till ugglesafari
Anmälan om deltagande till Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73) eller per mejl

Måndag 2 mars Skådning för daglediga kl 0900

Tisdag 3 mars Kursstart ”Ankomsten av vårens fåglar”
Under våren genomförs en kurs om ankomsten av våren fåglar. Här pratar vi om flyttningsmekanismen, varför fåglar flyttar, vilka flyttar, när, hur och vart fåglarna flyttar, var kan vi se olika arter och när. Hur låter de och hur är deras beteende? Kursen omfattar även tid ute på lämpliga lokaler där vi ”live” kan studera fåglarna. Samarbete med Studiefrämjandet.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs. Tid: kl 1500 resp 1900
Anmälan: Till Studiefrämjandet tel 0152-157 80. Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73)

Onsdag 4 mars Innekväll inriktat på Artportalen
Vi träffas och får hjälp med att hitta i Artportalen, Checklistan.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs. Tid: kl. 1900. Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73) och Maria Barkell.

Onsdag 11 mars SOKs årsmöte
Årsmötesförhandlingar enl. stadgar. Måns Hjernquist berättar bland annat om örnrehabilitering. Klubben bjuder på kaffe/te och tilltugg. Kallelse är utsänd. Plats: SMOL-stugan, Vasavallen kl 1900

Lördag och söndag 21–22 mars Ugglesafari i Hällefors
På väg upp gör vi ett besök vid Tysslingen eller Frövisjön. På kvällen åker vi ut tillsammans med Nils Hultman i ugglemarkerna och hoppas på att få höra sparvuggla, pärluggla, slaguggla och kanske även lappuggla. Övernattning på vandrarhem och följande morgon en tur till skogarna för att se och lyssna på hackspettar och kanske även ugglor. Mer info av Leif Ekblom.
Plats: Ugglans träd kl 08.00 Åter under söndag eftermiddag. Anmälan senast söndag 1 mars till Leif Ekblom. Svårighetsgrad: medel. Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73)

Söndag 22 mars FSO årsmöte
Som medlem i Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) är du välkommen till årsmötet som hålls på Åsa folkhögskola i Sköldinge. Frukostmacka från kl. 08:30. Före årsmötet blir det föreläsningar och lunch. Program mellan 0900 och 1500.
Avresa från Ugglans träd i Nabbviken 0730. Plats: Åsa folkhögskola (0900–1500). FSO bjuder på kaffe och lunch. Anmälan till Maria Barkell, maria@strangnasornitologerna.se senast söndag 15 mars. Ansvarig: FSO styrelse

Mejladresser

bengt@strangnasornitologerna.se

gunilla@strangnasornitologerna.se

leif@strangnasornitologerna.se

sven@strangnasornitologerna.se

ulf@strangnasornitologerna.se

viveka@strangnasornitologerna.se

yngve@strangnasornitologerna.se

maria@strangnasornitologerna.se

hemsidan: peter@hennix.eu
Lördag 28 mars Aspöviken och Torparudden
Först gör vi ett besök vid Aspöviken, där kan vi kanske hitta enkelbeckasin, rördrom, trastar mm. Torparuddens naturreservat, beläget på nordvästligaste delen av Tosterön blir nästa stopp, där promenerar vi i ganska kuperad skogsmiljö. Området hyser bl.a flera arter av hackspettar. Kanske kan spännande fåglar dyka upp över Mälarens vatten.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken. Tid: kl 7.00–12.00(Aspö handel ca kl 07.20). Ansvarig: Fredrik Hellner (Tel. 0708 10 90 18. Svårighetsgrad medel/svår.

April

Måndag 6 april Skådning för daglediga kl 0900 INSTÄLLT

Måndag 13 april (Annandag påsk) Valnaren INSTÄLLT
Valnaren är en av de artrikaste lokalerna i Strängnäs och är väl värd ett vårbesök.
Plats: Ugglans träd. Tid: kl. 0600-1100 Svårighetsgrad: lätt. Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73)

Söndag 19 april Bergshammar och Pumphuset, Vansö INSTÄLLT
Här brukar många vårfåglar rasta på sin väg norrut. Även salskrake hoppas vi få se. I ekhagarna ska vi leta efter trastar med mera..
Plats: Ugglans träd. Tid kl 9–12. Svårighetsgrad lätt. Ansvarig: styrelsen.

Lördag 25 april Gorsingelund OBS ÖPPET
Vi håller avstånden till varandra, när vi träffas under en dag bland vårblommor och fågelkvitter. Kom med och hjälp oss med rensning utmed våra stigar och i krydd- och blomland. SOK och Naturskyddsföreningen delar på ansvaret för lättare skötsel av området. Ta med fika, ev finns möjlighet att grilla!
Kom kl 10 direkt till Gorsingelund, Annebergsvägen Strängnäs. Ansvarig: Gunilla Oleniusson 073-980 77 41. Svårighetsgrad: lätt.

Maj
Måndag 4 maj Skådning för daglediga kl 0900 INSTÄLLT

Lördag 9 maj Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag vid Valnaren INSTÄLLT
SOK deltar som vanligt i fågeltornskampen. Kl. 05–13 gäller det att se/ höra så många arter som möjligt från tornet.
Sverige, Finland och Danmark medverkar. Vi genomför under tiden även Fågelskådningens dag med öppet hus vid Valnaren. Anslut till tornet när det passar dig. Svårighetsgrad: lätt. Ansvarig: styrelsen

Söndag 10 maj Gorsingelund. OBS ÖPPET
Kom och njut av grönskande träd, buskar, örter och härlig fågelsång. Vi hjälps åt med lättare underhåll. Ta med fika, möjlighet att grilla kan finnas. Arrangeras i samarbete med Naturskyddsföreningen.
Tid: kl 10–13. Kom direkt till Gorsingelund på Annebergsvägen Strängnäs. Ansvarig: Gunilla Oleniusson (073-980 77 41). Svårighetsgrad: lätt

Tisdag 12 – söndag 17 maj Backsvalornas Ölandsresa INSTÄLLT
Resan är fullbokad. Direktiv lämnas till deltagarna. Ansvarig: Maria Barkell

Söndag 24 maj Äventyrsdagen för hela familjen (samarrangemang) INSTÄLLT
Här kan alla, både barn och vuxna, prova på paddling, bergsklättring, grottkrypning, baka pinnbröd, göra upp eld, gå en tipspromenad, bygga en fågelholk, titta på fåglar i tubkikare mm. Ta med kikaren så hjälps vi åt att leta fåglar i omgivningarna! Ta med fika och något att grilla.
Plats: Ulva som är beläget mellan Åker och Skottvång, vid näset mellan sjöarna Visnaren och Nedre Marviken.
Samarrangemang med STF, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet och SFR. Ansvarig från SOK är Gunilla Oleniusson

Torsdag 28 maj Backsvalornas vårutflykt INSTÄLLT
”Tjejsektionen” gör en kvällsutflykt inom kommunen. Ta gärna med intresserade väninnor och fika. Plats Ugglans träd kl 18. Tid:kl.18 till cirka 21. Ansvariga: Susanne 070-256 92 95 och Gunilla 073-980 77 41. Svårighetsgrad: medel

Lördag 30 maj. Sista anmälan till Dalarna och Härjedalen – bindande. Anmälan till Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73) INSTÄLLT


Söndag 31 maj Fysingen, Uppland INSTÄLLT
En bra fågellokal öster om Märsta med vassar och mader. Lokalen har dragit till sig en del rariteter genom åren. Plats: Ugglans träd. Tid: kl 7–14. Ta gärna med dig fika och någon kompis.. Ansvarig: Yngve Meijer (tel. 070-626 26 93). Svårighetsgrad: lätt

Juni
Måndag 1 juni Skådning för daglediga kl 0900
Prel. Gorsingelund med tättingar. INSTÄLLT

Fredag 5 juni Nattsångare.

En ljum, stilla försommarnatt! Att stå där i halvmörkret och lyssna på näktergal, gräshoppsångare, kärrsångare, trastsångare och kanske någon vaktel och flodsångare är en skön upplevelse. Rariteter som vassångare och busksångare kan ev. höras. Nere i Åkerskogarna brukar vi avsluta med att lyssna på nattskärrans ringande.
Plats Ugglans träd. Tid: Kl. 20 till cirka 02. Svårighetsgrad: medel. Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Torsdag 11 juni–måndag 15 juni Skådning i Dalarna och Härjedalen
Vi tar en tur till lite fjällterräng i Njupeskär i Särna och Flatruet i Härjedalen. Stor möjlighet att få se lavskrika, småspov, ripor och ev. jaktfalk, ringtrast, hökuggla, kungsörn, dalripa och fjällripa, lappsparv, alfågel och simsnäppa mm. Vi bor på vandrarhem Sänglinne och handduk medtages.
Preliminär anmälan senast 12 maj, SLUTLIG senast 1 juni.
Plats Ugglans träd enl. överenskommelse. Tid: Torsdag kl 0600 till söndag kväll. Svårighetsgrad: medel Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 070-604 29 73)

Juli
Måndag 6 juli Skådning för daglediga kl 0900

Måndag 27 juli Edeby våtmark och ev Prästhällen/Kolsundet
Ett av de bästa viltvattnen i kommunen är Edeby våtmark. Höststräcket kan redan ha börjat vid Prästhällen.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken kl 1800 eller ICA, Stallarholmen kl 1820 Tid: kl. 1800 till ca 2130. Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93). Svårighetsgrad: lätt.

Preliminärt höstprogram 2020

Lördag 22 augusti Mälardagen

Tors-sön 1–4 oktober Hallandsresa

Torsdag 19 November Filmkväll med Ingemar Lind på Multeum ”Sångfåglar”