SOKs medlemsbilder

Bilder tagna av medlemmar
i Strängnäs ornitologiska klubb
Hornuggla juvenil Fredrik Rundgren tog den här bilden på en hornuggla juvenil i kompisens trädgård i Åker den 23 maj. Stenknäck Stenknäck matar unge 25 maj Tranbärsstigen. Foto Beje Aronsson svarthakedopping Svarthakedopping 21 maj dagvattendamm i Fårhushagen. Foto B eje Aronsson. Svartvit flugsnappare Svartvit flugsnappare, Tranbärsstigen 13 maj. Foto Beje Aronsson
Strömstare Strömstare 14 mars Kvarnforsen. Foto Beje Aronsson. Tranor Tranor 12 april Edeby våtmark. Foto Beje Aronsson. Trädkrypare Trädkrypare 12 mars Gorsingelund. Foto Beje Aronsson. Tjäder Tjäder hane Härad 15 mars. Foto Ulf Gustafsson.
Entita Entita 22 februari vid bågskyttebanan. Foto Beje Aronsson. Kungsfiskare Kungsfiskare 10 februari vid reningsverksdiket. Foto Beje Aronsson. Kungsfiskare Kungsfiskare 9 februari i reningsverkets dike. Foto Ingemar Gyllensparv. Vattenrall Vattenrall i reningsverksdiket 5 februari. Foto Ulf Gustavsson.
Kungsvfskare Kungsfiskare vid reningsverksdiket 5 februari. Foto Ulf Gustavsson. Sidensvans Sidensvans 28 januari, Tranbärsstigen. Foto Beje Aronsson. Stjärtmes Stjärtmes 10 jan Bågskyttebana. Foto Beje Aronsson Sidensvans Sidensvans 12 januari vid Gesta gård. Foto Petter Kappel.
Sidensvans Gärdsmyg 12 januari vid Gesta gård. Foto Petter Kappel.