Stampmossens naturreservat

Leif Ekblom guidade 25 juli nio SOK-medlemmar bland växter i Länna Bruk och Stampmossens naturreservat.
Goda möjligheter gavs också att studera och fotografera många fjärilar. Huvudmålet var Kung Karls Spira som prunkade ute på Stampmossen.
Artbestämning Diskussion om artbestämning vid Länna Bruk. Fyrfläckad trollslända Fyrfläckad trollslända (Libellula quadrimaculata) vid Länna Bruk. Finns i de mest skiftande miljöer från kusten till fjällen, i näringsrika vatten, kanaler, diken och även något bräckta vatten. Störst täthet tycks råda i något mer näringsfattiga och sura miljöer. Den koloniserar snabbt nya vatten, och är känd för att vandra. Larvutvecklingen är tvåårig (Trollsländeföreningen). Skogsnätfjäril Skogsnätfjäril vid Länna Bruk. Länna Bruk Skogsnätfjäril vid Länna Bruk. Gräsgrön guldbagge Gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata) i älggräs vid Länna bruk. Länna Bruk Gräsgrön guldbagge (Cetonia aurata) i älggräs vid Länna bruk. Ockragul lavspinnare Ockragul lavspinnare (Eilema lutarellum) vid Länna Bruk. Förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 21-30 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller i en barkspringa.
Ockragul lavspinnare Ockragul lavspinnare (Eilema lutarellum) vid Länna Bruk. Förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 21-30 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på näringsväxten eller i en barkspringa. Ullkardborre Ullkardborre (Arctium tomentosum) vid Länna Bruk. Växten hör till samma familj som tistlarna, som utvecklar de karakteristiska blå-lila tofs-blommorna i toppen, och som sedan blir till de hulling-försedda kardborrarna. Växten blir upp till ca 2 meter hög. Artnamnet tomentosum kommer av latinets tomentum (stoppning, vadd) och betyder hårig. Namnet syftar på blomkorgarnas ullhår. Kungsljus Kungsljus (Verbascum thapsus) vid Länna Bruk. Länna Bruk Nässefjäril vid Länna Bruk Länna Bruk Nässefjäril vid Länna Bruk Silverstreckad pärlemorfjäril Silverstreckad pärlemorfjäril (Cirsium palustre) vid Länna Bruk. Länna Bruk
Länna Bruk Silverstreckad pärlemorfjäril (Cirsium palustre) vid Länna Bruk. Vandringsstart Leif Ekblom berättar om Stampmossen innan vandringen dit. Informationsskylt Stampmossen är en varierad våtmark bevuxen med sumpskog och öppna kärr som översilas av kalkhaltigt grundvatten. I väster och sydost börjar skogen alltmer att likna naturskog med gamla granar och ett allt större inslag av död ved. Men det är förekomsten av kalk i mark och grundvatten i kombination med att vegetationen årligen slås med lie som ger området sin särprägel (Länsstyrelsen). Skogsnoppa 190725 Dofttaggsvamp Dofttaggsvamp (Hydnellum suaveolens) vid början stigen till Stampmossen. Denna svamp är som ung vit (ljus) och som äldre brun på hatten. Unga taggar är blå och äldre bruna. Köttfärgerna är vitt och blått. Växer oftast i gammal granskog, doftar luktar otroligt gott. Några fruktkroppar i linneskåpet får allt i skåpet att lukta gott (Naturhistoriska riksmuseet). Större ängstrollslända Större ängstrollslända (Sympetrum striolatum), hona, i början av stigen till Stampmossen. Hanen har rödaktig grundfärg medan honan har en mer brunaktig. Växtstudium Det fanns många tillfällen till intressanta växtstudier längs stigen tll Stampmossen.
Växtstudium vid spången Det fanns många tillfällen till intressanta växtstudier längs stigen tll Stampmossen. Svampstudie Inger Hedman med en toppig giftspindling. Mycket giftig, innehåller orellanin som skadar njurarna. Slåtterblomma Slåtterblomma (Parnassia palustris L) ibland kallad slåtterblomster – vid Svampmossen. Knagglestarr Knagglestarr (Carex flava) på Svampmossen är en tuvad, tämligen lågväxt starr som blir omkring tre decimeter hög och har skilda han- och honax. Åkervädd Åkervädd-knopp på Stampmossen. Skogsgräsfjäril Skogsgräsfjäril på Stampmossen. Kung Karls spira Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum) på Stampmossen. Denna lejongapsväxt trivs i kärr och fuktig ängsmark, huvudsakligen i Norrland men finns sparsamt ända ner till Småland. Fridlyst i Sverige. Den största växten i Peducularissläktet. Kallades tidigare "Myrkung". Fick sitt nuvarande namn genom Olof Rudbeck d.y. som en hyllning till Karl XII efter segrarna vid slaget vid Narva och övergången av Düna.
Kung Karls spira Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum) på Stampmossen, ungt exemplar. Kung Karls spira Kung Karls spira (Pedicularis sceptrum-carolinum) på Stampmossen. Skogsgräsfjärilar Skogsgräsfjärilar (hona t v) på Stampmossen trängs på en åkerväddblomma. Skogsgräsfjärilar Skogsgräsfjärilar och åkervädd på Stampmossen. Ljungblåvinge Ljungblåvinge på Slåtterblomma på Stampmossen. Ljungblåvinge Ljungblåvinge på Slåtterblomma på Stampmossen. Svenska namnet slåtterblomma kommer av att den med sin blomning visar att slåttertiden är inne. Ljungblåvinge Ljungblåvinge på Slåtterblomma på Stampmossen.
Ängsull Ängsull (Eriophorum angustifolium) på Stampmossen. Ett halvgräs inom ullsläktet. Växer i öppna våtmarker och myrområden över hela Sverige. Varje strå är upp till en halv meter högt och i toppen hänger på sommaren tre till fem bomullsliknande ax. (Signifikant är att växten på engelska kallas cottongrass, bomullsgräs.) Ett annat namn som brukats i Uppland och Södermanland är harull (Wikipedia). Åkervädd Åkervädd på Stampmossen. Skogsgräsfjärilar Skogsgräsfjärilar på Stampmossen trängs på en åkerväddblomma..