SOKs medlemsbilder

Fåglar fotograferade av medlemar i SOK.

Stampmossens naturreservat

Leif Ekblom guidade 25 juli nio SOK-medlemmar bland växter i Länna Bruk och Stampmossens naturreservat.
Goda möjligheter gavs också att studera och fotografera många fjärilar. Huvudmålet var Kung Karls Spira som prunkade ute på Stampmossen.

38 bilder

Kalkbro natureservat

Purpurknipproten blommade i det gamla kalkbrottet, när 22 SOK-are den 10 juli besökte naturreservatet i Kalkbro. Efter att sällskapet beundrat den purpurfärgade orkidén, guidade Leif Ekblom (assisterad av Bernt Andersson som sakkunnig) bland blommor, buskar, gräs och andra växter.

35 bilder

 
Parande gräsänder Parande gräsänder i Västerviken 17 november. Foto Peter Hennix. Tallbit Tallbit i Härad 26 oktober. Foto Ulf Gustavsson. Omrvråk Ormvråk på Lötgärdet 26 sept. Foto Beje Aronsson. Björktrast Björktrast, Tranbärsstigen, Strängnäs 10 september. Foto Beje Aronsson. Fjällpipare Fjällpipare på Nipfjället 11 juni. Foto Ingemar Gyllensparv Stenfalk Stenfalk i Gesta, Stallarholmen 3 januari. Foto Petter Kappel.jpg Smådopping Smådopping Johannelund 22 maj. Foto Ingemar Gyllensparv.
Ormvråk Skata anfaller ormvråk 22 mmaj vid vägen mellan Malmby och Strängnäs. Foto Peter Hennix. Rörhöna Rörhöna vid Johannestorp 21 maj. Foto Ingemar Gyllensparv. Båtintresserad sothöna Sothöna på motorbåt i Sjöviken 14 maj. Foto Peter Hennix. Smålom Smålom i Knuthöjdsmossen. Häckande skäggdoppingar Bobyggande skäggdoppingar 14 maj i Sjöviken, Strängnäs. Foto Peter Hennix. Gulärla Gulärlor vid Valnaren 4 maj. Foto Beje Aronsson Lövsångare Lövsångare, Gesta gård, 29 april 2019. Foto Kjell Ericsson
Grönsångare Grönsångare i Gesta 28 april. Foto Kjell Ericsson. Gråsparv Gråsparv hemma 29 april. Foto Beje Aronsson Smålom Smålom i Knuthöjdsmossen 26 april. Foto Peter Hennix.. Knipa Knipa i Knuthöjdsmossen 26 april. Foto Peter Hennix. Gråkandagås Hybrid, grågås + kanadagås 24 april Äleby viltvatten. Foto Beje Aronsson. Mindre strandpipare Mindre strandpipare infiltreringsdammen, Gorsingeholm 18 april. Foto Beje Aronsso Brun kärrhök Brun kärrhök vid Gorsingeholm 13 april. Foto Peter Hennix.
Blåmes Blåmes i Gosingeholm 13 april. Foto Peter Hennix.. Häckande sångsvan Sångsvanspar i dammen vid Lötgärdet 13 april. Foto Peter Hennix. Rödvingetrast Rödvingetrast 7 april vid Ugglans träd i Nabbviken. Foto Maria Barkell. Snatterand Snatterand i Edeby 5 april. Foto Beje Aronsson. Strandskata Strandskata Nabbviken 4 april. Foto Beje Aronsson Gråspett Gråspett Hällefors 24 mars. Foto Beje Aronsson. Ringduva Ringduva vid Tranbärsstigen 6 mars. Foto Beje Aronsson
Sparvhök Sparvhök 2 k, Källvägen i Åkers Styckebruk 5 februari. Foto Lars Nilsson. Nötväcka & bofink Nötväcka o Bofink 4 febr Gorsingelund. Foto Beje Aronsson Tamduvor Tamduvor 2 febr hemma. Foto Beje Aronsson. Bofink Bofink i kyslaget Gorsingelund 31 januari. Foto Peter Hennix. Talgoxe Talgoxe i Gorsingelund 31 januari. Foto Peter Hennix. Entita Entita vid fågelmatningen i Gorsingelund 31 januari. Foto Peter Hennix. Nötväcka Nötväcka i Gorsingelund 31 januari. Foto Peter Hennix.
Sparvhök Sparvhök 28 januari vid Tranbärsstigen, Strängnäs. Foto Beje Aronsson Nötväcka och steglitsar Nötväcka och steglitsar vid fågelmatningen i Gorsingelund 26 januari. Foto Peter Hennix. Gärdsmyg Gärdsmyg i husvagnsdiket, Strängnäs 26 januari. Foto Peter Hennix. Sidensvans Sidensvansar vid husvagnsdiket, Strängnäs 26 januari. Foto Peter Hennix.. Koltrast Koltrast nedanför fågelmatningen på brf Kapellets gård 26 januari. Foto Peter Hennix. Rödhake Rödhake 25 jan Reningsverksdiket foto Beje Aronsson. Järnsparv Järnsparv i husvagnsdiket 21 januari. Foto Bengt Larsson.
Gärdsmyg Gärdsmyg Husvagnsdiket 21 januari. foto Beje Aronsson. Gråsiska Gråsiska vid brf Kapellets fågelmatning 20 januari. Foto Peter Hennix. Ängspiplärka Ängspiplärka 19 jan Infiltrationsdamm. Foto Beje Aronsson Forsärla Forsärla 19 jan vid infiltrationsdammen i Gorsinbgelund. Foto Beje Aronsson. Stjärtmesar Stjärtmesar 17 januari Fågelvägen Strängnäs. Foto Ingemar Gyllensparv. Forsärla Forsärla 18 januari vid branddammen i Gorsingeholm. Foto Peter Hennix. Ängspiplärka Ängspiplärka 18 januari vid branddammen i Gorsingeholm. Foto Peter Hennix.
Sidensvansar Sidensvansflock i häcken Tranbärsstigen 15 januari. Foto Beje Aronsson. Gorsingelunds fågelmatning Domherre, grönfink och blåmes vid Gorsingelunds fågelmatning 15 januari. Foto Peter Hennix. Gråsiska Gråsiska vid Bågskyttebanan 15 januari. Foto Peter Hennix. Grönfink Grönfink vid Gorsingelunds fågelmatning 15 januari. Foto Peter Hennix. Koltrast Koltrast vid bågskyttebanan 15 januari. Foto Peter Hennix. Sörre hackspett. Större hackspett Gorsingelund 14 januari. Foto Beje Aronsson. Domherre 10jan Bågskyttebanan foto Beje Aronsson kopiera
Storskrake Storskrake hane 5 jan vid Tosteröbron. Foto Beje Aronsson.