Läs mer på medlemssidorna
OBS inloggning med lösenord krävs

Uppdaterad 12 januari 2018

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................

Välj en larmgrupp som passar dig!

"Fågellarm" är en webbsida som listar uppgifter om lokala och regionala larmgrupper, så att det är lätt för fågelintresserade att hitta larmgrupper som passar dem. Allt för att sprida möjligheten och glädjen av att snabbt kunna dela med sig av lite ovanligare observationer och ta del av andras.
 Här listas larmgrupper ifrån olika typer av forum (band, smsgrupp, whatsapp och facebook).
 "Fågellarm" finns också i BAND* "Fågellarm (i band och andra forum)". Gå gärna med och få noteringar när nya grupper tillkommer!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Stacks Image 24299
På farsdag den 12 november kom det ett sms-larm från Simon Ström om en berguv på grannkåkens skorsten. Simon bevakade fågeln och sms-ade tio minuter senare att fågeln flyttat ner mot Vasaskolan. Efter ett litet tag kom ytterligare ett sms från Erik Widuss, som observerat uven i en tall vid Paulinska skolan. 
Uven kunde under kvällen beskådas på fem meters höjd av en massa skådare. Dagen efter sågs uven igen av Barbro Hellström på ett av de lägre taken till Paulinska. Jonas Jörnemark som tittade till uven tyckte att fågeln var lite väl stillsam och ringde, SVR (Stockholms Vildfågel Rehab) som tog larmet om sjuk uv på allvar.
Vid 18 tiden på kvällen hjälpte vi Markko från SVR att fånga in uven. Uven var geggig runt ögonen och luktade illa. Den packades ner i en flyttkartong och transporterades iväg för rehab. Tyvärr överlevde den inte dagen. Jonas fick besked sent på kvällen att den avlidit. Uven var kraftigt infekterad av en parasit som heter gulknopp på svenska och hade dessutom förhöjda halter av bly i blodet.

Text och foto Ulf Gustafsson

 
Stacks Image 24314
På initiativ av markägare vid Eklången har man bildat en ideell förening för att rädda sjön Eklången. Syftet är att till sommaren 2018 få till stånd ett vattenråd för Rockstaån uppströms Lännasjön med Valnaren och Flättsjön. Strängnäs kommunekolog Gustav Björnstad är engagerad för att rekrytera medlemmar till den här gruppen från Strängnäs.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Gås- och andfåglar räknades den15 oktober vid Sörfjärden av 13 medlemmar från de ornitoloigiska klubbarna i Eskilstuna och Strängnäs dvs OKE och SOK. Räkningen stördes något av att det fina höstvädret lockade tiotalet fritidsfiskare till olika delar av Sörfjärden. Ett uppflog av cirka 1500 gäss i södra delen av fjärden före räkningens start kunde inte helt återfinnas under räkningsperioden
Vid de tretton observationsplatserna registrerades totalt 978 grågäss, vilket inte markant skiljer sig från tidigare oktoberräkningar. Bland annat sågs vid Fagerviksholme 500 grågås, 45 vitkindad gås, 11 salskrake , 80 storskarv och 21 bläsand. Vid Eksågstornet observerades 120 grågås, 15 bläsgås, 70 vigg och 480 bläsand. Vid Strand registrerades 138 knölsvan, 50 vigg, 30 knipa, 250 sothöns, och 50 bläsand.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….