Bättre en fågel i kikaren än ingen alls!

Uppdaterad 10 mars 2018

Skådning för daglediga första måndagen i varje månad: 5/2, 5/3, 2/4, 7/5, 4/6, 2/7!
Vi träffas för att tillsammans skåda i eller utom kommunen. Vi följer läget och väljer någon intressant lokal. Tag med fika och någon kompis. Plats: Ugglans träd. Tid: Kl 0900-ca 1300 Ansvarig: Styrelsen Leif Ekblom (tel 0152-511 54, 070-604 29 73)

Januari
Måndag 1 januari Nyårsskådning
Nytt skådarår! Vi tänkte börja med en liten rundtur i Strängnäs med omgivningar för att se vad starten av det nya året kan ge. Vi besöker olika matningsplatser, öppna fält och vatten,
Plats: Ugglans träd. Tid: Kl. 1000-1400 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73).

Lördag 20 januari Tärnans artrally 2018 kl 08.00
Anmäl ett lag till Jan Gustafsson 070-321 60 45, minst 2 personer per lag. Mer information finns på Tärnans hemsidan. Är du nyfiken kan du få mer information av Leif Ekblom, tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73.
Lördag 27 januari Vinterfåglar i Strängnäs
En rundtur i Strängnäs kommun för att se vad som finns i våra marker vintertid. En bra dag kan vi se bl a stenknäck, fjällvråk, strömstare, sångsvan, varfågel, sidensvans, havsörn, storskrake, havstrut, dubbeltrast och kattuggla. Har vi tur kan även kungsörn räknas in i listan.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken. Tid: Kl. 0800 - ca kl 1300 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Fredag 26 – Måndag 29 januari ”Vinterfåglar inpå knuten
– Sveriges fågelbordsräkning. SOF genomför för 13:e gången en fågelmatningsinventering. Den har blivit en succé. Över 20 000 rapporter kommer in till SOF. Du matar dina fåglar och räknar hur många arter du ser och hur många individer av varje art som du ser som mest samtidigt. Du kan räkna under 5 minuter eller skåda länge under dessa 4 dagar. Du väljer själv när, hur länge och hur ofta du vill skåda. Besök även SOK matningar vid Bågskyttebanan och Valnaren!!
Alla som är med i Vinterfåglar Inpå Knuten har möjlighet att vinna en resa till Island. Läs mer här.
Vill du veta mer så hör av dig till Leif Ekblom. Du kan även gå in på SOF:s hemsida och läsa mera (www.birdlife.se)
Plats: Din fågelmatning hemma eller någon annan matningsplats.
Kontaktperson: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73

Februari
Måndag 5 februari Skådning för daglediga kl 0900

Lördag 17 februari Fågelmatningar i Strängnäs kommun
Vi besöker bl a Bågskyttebanan och Valnaren
Plats: Ugglans träd Tid: 0900-1200 Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Sven Blomqvist (tel. 070-533 62 77)

Söndag 25 februari FSO:s årsmöte
Som medlem i Föreningen Södermanlands Ornitologer (FSO) är du välkommen till årsmötet som hålls på Åsa folkhögskola i Sköldinge. Frukostmacka från kl. 08:30. Årsmötesdagen har tyngdpunkt på Våtmarker i Sörmland. Medverkande (prel. Vadsjögruppen, Mats Rosenberg, Örebro, Sören Eriksson, Hushållningssällskapet, Länsstyrelsen, Nyköping)
Tid: Avresa Ugglans träd 0730. Plats: Åsa folkhögskola (0900-1500). Kaffe och lunch bjuder FSO på.
Anmälan: Till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73) senast lördag 17 februari
Ansvarig: FSO styrelse

Mars
Lördag 3 mars Havsörn- och kungsörnsräkning Samarrangemang med Rördrommen och OKE
Varje år i skiftet febr/mars genomförs en räkning av havs- och kungsörnar i bl.a Mälaren och Hjälmaren. Vi ställer oss på olika platser inom kommunen mellan klockan 1000-1200. Utfärd till respektive obsplats görs genom ”platschefens” försorg. Är Du intresserad att vara som platsansvarig eller att bara vara med och njuta av de ståtliga örnarna, så ring Leif! Efter kl 1200 blir det eftersnack vid Fältstation Rördrommen. Läs mer på SOKs eller Rördrommens hemsida: www.rordrommen.nu
Plats: Olika delar i kommun. Tid: Kl. 1000-1200
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)
Svårighetsgrad: Lätt/Medel/Svårt – beroende på observationsplats. Någon ligger otillgängligt till med tuff terrängpromenad.
 
Söndag 4 mars Anmälan till ugglesafari
Anmälan om deltagande till Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73) eller per mejl

Måndag 5 mars Skådning för daglediga kl 0900

Tisdag 6 mars Kursstart ”Ankomsten av vårens fåglar”
Under våren genomförs en kurs om ankomsten av våren fåglar. Här pratar vi om flyttningsmekanismen, varför fåglar flyttar, vilka flyttar, när, hur och vart fåglarna flyttar, var kan vi se olika arter och när. Hur låter de och hur är deras beteende? Kursen omfattar även tid ute på lämpliga lokaler där vi ”live” kan studera fåglarna. Samarbete med Studiefrämjandet.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs. Tid: 1500 resp 1900
Anmälan: Till Studiefrämjandet tel 0152-157 80. Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Onsdag 7 mars Innekväll inriktat på Artportalen
Vi träffas och får hjälp med att hitta i den nya versionen av Artportalen.
Plats: Studiefrämjandet, Källgatan 3 i Strängnäs. Tid: Kl. 1900.
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)
 
Onsdag 14 mars SOK:s årsmöte
Årsmötesförhandlingar enl. stadgar. Valberedningen har haft svårt att hitta ersättare till nuvarande ordförande.
Naturfotografen och författaren Magnus Elander berättar om fågelintresset som började i Falsterbo för snart 60 år sedan och som idag hålls vid liv runt Sparreholm och Långdunkerskärret i Sörmland. Däremellan har Magnus besökt jordens alla kontinenter. Den som reser har som bekant alltid något att berätta.
Vi börjar med bildvisning kl 1900 därefter tar vi gemensamt fika och avslutar med årsmötet.
Klubben bjuder på kaffe/te och tilltugg. Kallelse är utsänd.
Plats: SMOL-stugan, Vasavallen. Tid: Kl. 1900

Lördag och söndag 17–18 mars Ugglesafari med besök på Hälleskogsbrännan i Västmanland
Vi börjar årets ugglesafari med att besöka brandområdet Hälleskogsbrännan. På kvällen åker vi ut tillsammans med Nils Hultman i ugglemarkerna och hoppas på att få höra sparvuggla, pärluggla, slaguggla och kanske även lappuggla. Övernattning på vandrarhem och följande morgon en tur till skogarna för att se och lyssna på hackspettar och kanske även ugglor. Mer info får du om du kontaktar Leif E.
Plats: Ugglans träd. Tid: Kl 08.00 Åter under söndag eftermiddag
Anmälan: Senast söndag 4 mars till Leif Ekblom Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73

April
Måndag 2 april Skådning för daglediga kl 0900

Lördag 7 april Gorsingelund (samarr. med Naturskyddsföreningen)
Välkomna till en dag bland vårblommor och kvittrande fåglar. SOK och Naturskyddsföreningen delar på ansvaret för lättare skötsel av området, så du som vill får gärna hjälpa till med t ex stigar, krydd- och blomland. Ta med eget fika.
Tid:10.00–13.00
Plats: Ugglans träd kl 09.45 för ev samåkning eller kom direkt till lunden vid Annebergsvägen.
Ansvarig SOK: Gunilla Oleniusson 0739807741
Svårighetsgrad: lätt
Söndag 15 april Bergshammar och Pumphuset, Vansö
Här brukar många vårfåglar rasta på sin väg norrut. Även salskrake hoppas vi få se. I ekhagarna ska vi leta efter trastar m.m.
Plats: Ugglans träd. Tid: Kl. 0900-1200 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Söndag 22 april Valnaren
Valnaren är en av de artrikaste lokalerna i Strängnäs och är väl värd ett vårbesök.
Plats: Ugglans träd. Tid: Kl. 0600-1100 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Maj
Tisdag 1 maj Utflykt till Asköviken
Backsvalornas höstutflykt gick till Asköviken och vi insåg att detta måste vara en fin vårlokal. Har vi tur kan vi förutom höra sångare i lunden och se vadare på maden även se dvärgmås och svarttärna.
Plats: Ugglans träd kl. 0600. Tid: Kl. 0600-1500 Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Ur styrelsen

Lördag 5 maj Fågeltornskampen och Fågelskådningens dag vid Valnaren
SOK deltar som vanligt i fågeltornskampen. Kl. 0500 - 1300 gäller det att se/ höra så många arter som möjligt från tornet.
Sverige, Finland och Danmark medverkar. Vi genomför även Fågelskådningens dag med öppet hus vid Valnaren under den tiden.
Boka in den dagen!! Närmare information kommer att sändas ut per mejl och läggas ut på vår hemsida.
Tid/Plats: Anslut till tornet när det passar dig. Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Styrelsen

Måndag 7 maj Skådning för daglediga kl 0900

Söndag 13 maj Prel anmälan till resa Dalarna och Härjedalen 15–19/6
En prel. anmälan för planering av boende. Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73) eller per mail

Tisdag 15 maj Backsvalornas vårutflykt
Föreningens kvinnliga skådare genomför en utflykt inom kommunen, kanske besöker vi Gorsinglunds grönskande dungar och/eller Norrby Kyrkskog på Tosterö. Tag gärna med intresserade väninnor och matsäck. Kläder efter väder.
Plats: Ugglans träd Tid: Kl. 1800-2100
Ansvarig: Styrelsen Svårighetsgrad: Medel

Lördag 19 maj Gorsingelund (Samarr. med Naturskyddsföreningen)
Vi promenerar längs stigarna och njuter av fågellivet.Förra året sattes drygt 30 holkar upp i området så nu blir det spännande att se vilka fåglar som flyttar in. Vill du hjälpa till med lite arbete i lunden finns det alltid något att ta tag i. Ta med dig fika.
Tid: 10.00–13.00
Plats Ugglans träd 09.45 för ev samåkning, eller kom direkt till Gorsingelund.
Ansvarig: Gunilla Oleniusson 0739807741
Svårighetsgrad: lätt

Söndag 20 maj Utflykt till Vadsjön, Husby-Oppunda och Skåraviken, Stigtomta
Vi tar en tur till restaurerade våtmarker för att titta på sjöfågel och vadare
Plats: Ugglans träd Tid: Kl. 0600-1400
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93) Svårighetsgrad: Lätt

Måndag 28 maj Våtmarkstur
Vi besöker någon av våra våtmarker för att titta på sjöfågel och vadare
Plats: Ugglans träd kl 1800 eller Edeby våtmark k1820 Tid: Kl. 1800-2130 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Juni
Fredag 1 juni Sista anmälan till Dalarna och Härjedalen – bindande
Anmälan: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Lördag 2 juni Gorsingelunds tättingar
Gorsingelund är en lövskog nära Strängnäs med gott om sångare, flugsnappare och andra tättingar.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken. Tid: 0600 Svårighetsgrad: Lätt
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Måndag 4 juni Skådning för daglediga kl 0900

Tisdag 5 juni Kvällsexkursion
En kväll i kommunen. Sångarna kan vara i full gång. Kanske en överraskningarnas kväll.
Plats: Ugglans träd. Tid: Kl. 1830-2130
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73) Svårighetsgrad: Lätt

Lördag 9 juni Nattsångare
En ljum, stilla försommarnatt! Att stå där i halvmörkret och lyssna på näktergal, gräshoppsångare, kärrsångare, trastsångare
och kanske någon vaktel och flodsångare - det är en skön upplevelse. Rariteter som vassångare och busksångare kan ev. höras.
Nere i Åkerskogarna brukar vi avsluta med att lyssna på nattskärrans ringande.
Plats. Ugglans träd. Tid: Kl. 1900-ca 0200 Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93)

Torsdag 14 juni – måndag 18 juni Skådning i Dalarna och Härjedalen
Vi tar en tur till lite fjällterräng i Njupeskär i Särna och Flatruet i Härjedalen. Stor möjlighet att få se lavskrika, småspov, ripor och ev. jaktfalk, ringtrast, hökuggla, kungsörn, dalripa och fjällripa, lappsparv, alfågel och simsnäppa mm. Vi bor på vandrarhem Sänglinne och handduk medtages.
Anmälan: Prel. anmälan senast 12 maj, SLUTLIG senast 1 juni.
Plats. Ugglans träd eller enl. överenskommelse Tid: Torsdag kl 0600 – söndag kväll. Svårighetsgrad: Medel
Ansvarig: Leif Ekblom (tel. 0152-511 54, mobil 070-604 29 73)

Juli
Måndag 2 juli Skådning för daglediga kl 0900

Måndag 23 juli Edeby våtmark och ev Prästhällen/Kolsundet
Ett av de bästa viltvatten i kommunen är Edeby våtmark. Höststräcket kan redan ha börjat vid Prästhällen.
Plats: Ugglans träd, Nabbviken kl 1800 eller ICA, Stallarholmen kl 1820 Tid: Kl. 1800 – ca 2130
Ansvarig: Yngve Meijer (mobil 070-626 26 93) Svårighetsgrad: Lätt

Preliminärt höstprogram 2018:
10-14/10 Hallandsresa.
Torsdag 22 November Filmkväll med Ingemar Lind på Multeum