SOK-bilder 2019

Ringduva Ringduva vid Tranbärsstigen 6 mars. Foto Beje Aronsson Sparvhök Sparvhök 2 k, Källvägen i Åkers Styckebruk 5 februari. Foto Lars Nilsson. Nötväcka & bofink Nötväcka o Bofink 4 febr Gorsingelund. Foto Beje Aronsson Tamduvor Tamduvor 2 febr hemma. Foto Beje Aronsson. Bofink Bofink i kyslaget Gorsingelund 31 januari. Foto Peter Hennix. Talgoxe Talgoxe i Gorsingelund 31 januari. Foto Peter Hennix. Entita Entita vid fågelmatningen i Gorsingelund 31 januari. Foto Peter Hennix.
Nötväcka Nötväcka i Gorsingelund 31 januari. Foto Peter Hennix. Sparvhök Sparvhök 28 januari vid Tranbärsstigen, Strängnäs. Foto Beje Aronsson Nötväcka och steglitsar Nötväcka och steglitsar vid fågelmatningen i Gorsingelund 26 januari. Foto Peter Hennix. Gärdsmyg Gärdsmyg i husvagnsdiket, Strängnäs 26 januari. Foto Peter Hennix. Sidensvans Sidensvansar vid husvagnsdiket, Strängnäs 26 januari. Foto Peter Hennix.. Koltrast Koltrast nedanför fågelmatningen på brf Kapellets gård 26 januari. Foto Peter Hennix. Rödhake Rödhake 25 jan Reningsverksdiket foto Beje Aronsson.
Järnsparv Järnsparv i husvagnsdiket 21 januari. Foto Bengt Larsson. Gärdsmyg Gärdsmyg Husvagnsdiket 21 januari. foto Beje Aronsson. Gråsiska Gråsiska vid brf Kapellets fågelmatning 20 januari. Foto Peter Hennix. Ängspiplärka Ängspiplärka 19 jan Infiltrationsdamm. Foto Beje Aronsson Forsärla Forsärla 19 jan vid infiltrationsdammen i Gorsinbgelund. Foto Beje Aronsson. Stjärtmesar Stjärtmesar 17 januari Fågelvägen Strängnäs. Foto Ingemar Gyllensparv. Forsärla Forsärla 18 januari vid branddammen i Gorsingeholm. Foto Peter Hennix.
Ängspiplärka Ängspiplärka 18 januari vid branddammen i Gorsingeholm. Foto Peter Hennix. Stenfalk Stenfalk i Gesta, Stallarholmen 3 januari. Foto Petter Kappel.jpg Sidensvansar Sidensvansflock i häcken Tranbärsstigen 15 januari. Foto Beje Aronsson. Gorsingelunds fågelmatning Domherre, grönfink och blåmes vid Gorsingelunds fågelmatning 15 januari. Foto Peter Hennix. Gråsiska Gråsiska vid Bågskyttebanan 15 januari. Foto Peter Hennix. Grönfink Grönfink vid Gorsingelunds fågelmatning 15 januari. Foto Peter Hennix. Koltrast Koltrast vid bågskyttebanan 15 januari. Foto Peter Hennix.
Sörre hackspett. Större hackspett Gorsingelund 14 januari. Foto Beje Aronsson. Domherre 10jan Bågskyttebanan foto Beje Aronsson kopiera Storskrake Storskrake hane 5 jan vid Tosteröbron. Foto Beje Aronsson.