SOK-bilder 2018

Bilder tagna av medlemmar i Strängnäs ornitologiska klub
Gråhäger
Buskskvätta
Sångsvanar
Sävsångare
Enkelbeckasiner
Vattenrall
Röd glada
Skrattmås
Buskskvätta
Busksångare
Fisktärna
Stenskvätta
Gulärla
Ladusvala
Fisktärna
Fisktärna
Häckande fisktärnor
Skrattmås med ungar
Tranor
Gulfink
Sångsvanfamilj
Gräsandunge
Sånglärka
Gulsparv
Buskskvättor
Tofsvipa
Ringduva
Brun kärrhök
Sångsvan med pulli
Stjärtand
Svartvit flugsnappare
Gulsparv
Tosvipa
Fasantupp
Sånglärka
Ängspiplärka
Kanadagås
Stenskvätta
Skräntärna
Törnsångare
Tornfalk
Grågåsfamilj
Svartvit flugsnappare
Kattuggla
Doppingbo i Sjöviken
Gräsand
Skedand
Dvärgbäckasin
Enkelbeckasin
Rörhöna
Stjärtmes
Ormvråk
Grågås
Storskarv
Sångsvanar och tranor
Knipor
Sothönor
Knipa
Tranor
Gråhäger
Knipa
Vigg
Storskarv
Strömstare
Sothöna
Blåmes
Tofsvipa
Tranor
Steglits
Gulsparv
Domherre
Domherre
Nötväcka
Entita
Gräsand
Sidensvans
Strömstare
Entita
Havsörn
Havsörn
Gräsand
Sångsvanar
Strömstare
Ringduva
Domherre
Gråsiska
Vigg
Nötskrika
Gråsiska
Rödhake
Vattenpiplärka
Skärpiplärka
Vattenpiplärka
Vintrhämpling
Större gulbena
Pilrimsfalk
Vitryggig hackspett
Tretåig hackspett