SOK-bilder 2018

Bilder tagna av medlemmar i Strängnäs ornitologiska klub
Tjäder Tjäder på vägen till Nordsätern, Storsjö, Härjedalen 6 september. Foto Peter Hennix. Tjäder Tjäderhona vid Tossåsvägen, Storsjö Härjdedalen 3 september. Foto Peter Hennix. Sparvhök Sparvhök 1 k, 3 september i Storsjö, Härjedalen. Foto Peter Hennix. Brun majna Brun majna vid Gesta 28 augusti. Foto Nils Eriksson. Brun majna Brun majna vid Gesta 28 augusti. Foto Kjell Ericssoin. Brun majna är ursprungligen en asiatisk tätting i familjen starar som även har införts till många andra platser i världen. Uppskattningsvis är medellivslängden fyra år Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, och tros öka i antal Brun majna är allätare och livnär sig främst av frukter, frön och insekter. Större byten är bland annat ungar av andra fåglar, möss, ödlor, mindre ormar och fiskar. Förutom insekter ingår i födan spindlar, daggmaskar och kräftdjur. Äter också gärna allt ätbart från avfallshögar (Wikipedia). Ormvråkar Tre olika ormvråkar i Sibirien, Lida 24 augusti. Foto Jonas Jörnemark, Blåhake Blåhake i Gesta 23 augusti. Foto Petter Kappel. Gråhäger Gråhäger över Gesta viltvatten 7 augusti. Foto Peter Hennix. Buskskvätta Busksvätta vid Gesta viltvatten 7 augusti. Foto Peter Hennix.
Sångsvanar Sångsvanar med 2 halvvuxna ungar i Gesta viltvatten 7 augusti. Foto Peter Hennix Sävsångare Sävsångare vid Gesta 7 augusti. Foto Peter Hennix. Enkelbeckasiner Enkelbeckasiner i Gesta viltvatten 7 augusti. Foto Peter Hennix. Vattenrall Vattenrall, juvenil, vid Gesta viltvatten 7 augusti.Foto Peter Hennix. Röd glada Röd glada, Gesta 1 augusti. Foto Petter Kappel. Skrattmås Skrattmås vid Edeby 12 juli. Foto Beje Aronsson. Buskskvätta Buskskvätta vid Gesta 5 juli. Foto ULf Gustavsson. Busksångare Busksångare vid Gesta 5 juli. Foto ULf Gustavsson. Sädesärla Sädesärla, Sibirien 3 juli. Foto Jonas Jörnemark
Fisktärna Hungriga fisktärneungar nedanför Tosteörbron väntar 20 juni på mat av anländ förälder. Foto Peter Hennix. Stenskvätta Stenskvätta Gorsingeholm 20 juni. Foto Beje aronsson. Gulärla Gulärla Gorsingeholm 20 juni. Foto Beje aronsson. Ladusvala Ladusvala matar unge på hängränna vid Europaskolan 17 juni. Foto Peter Hennix. Fisktärna Nykläcta fisktärneungar 16 juni i rede nedanför Tosteröbron. Foto Peter Hennix. Fisktärna Fisktärna på Tosteröbrons räcke 10 juni. Foto Peter Hennix. Häckande fisktärnor Fisktärna vid rede med ägg intill Tosteröbron, Strängnäs 10 juni. Foto Peter Hennix. Skrattmås med ungar Skrattmås med ungar 9 juni Edeby. Foto Beje Aronsson. Tranor Tranor över Gesta 7 juni. Foto Peter Hennix.
Gulfink Gulfink i Gesta, Stallarholmen 7 juni. Foto Peter Hennix. Sångsvanfamilj Sångsvan med två ingar i Gesta viltvatten 7 juni. Foto Peter Hennix. Gräsandunge Gräsandunge i dike vid Gesta viltvatten, 7 juni. Foto Peter Hennix. Sånglärka Sånglärka vid Gesta gård, Stallarholmen, 7 juni. Foto Peter Hennix. Gulsparv Gulsparv vid Gesta gård 7 juni. Foto Peter Hennix. Buskskvättor Buskskvättor (hane t.v. och hona) vid Gesta gård 7 juni. Foto Peter Hennix. Tofsvipa Tofsvipa i Gesta 7 juni. Foto Peter Hennix. Ringduva Ringduva på lampkupa vid Roggegatan 6 juni. Foto Peter Hennix. Brun kärrhök Brun kärrhök Edeby 5 juni. Foto Beje Aronsson.
Sångsvan med pulli Sångsvan med pulli Gorsingeholm 5 juni. Foto Beje Aronsson. Stjärtand Stjärtand 4 juni Gesta viltvatten. Foto Beje Aronsson. Rosenstare Rosenstare i Hallstahammar 29 maj. Foto Jonas Jörnemark Svartvit flugsnappare Spelande svartvit flugsnappare i Gorsingelund 26 maj. Foto Peter Hennix. Kohäger Kohäger i Sparreholm 25 maj. Foto Jonas Jörnemark Gulsparv Gulsparv 23 maj, Gesta gård. Foto Kjell Ericsson Tosvipa Akrobatisk flygning av tofsvipa över Lötfälten. Foto (montage) Peter Hennix. Fasantupp Fasantupp 21 maj i Hjälsta. Foto Peter Hennix. Sånglärka Sånglärka, 21 maj, ruvande vid Hjälstaviken. Foto Peter Hennix.
Ängspiplärka Ängspiplärka 21 maj vid Hjälstaviken. Foto Peter Hennix. Kanadagås Kanadagås 21 maj vid Hjälstaviken. Foto Peter Hennix. Stenskvätta Stenskvätta 21 maj vid Hjälstaviken. Foto Peter Hennix. Skräntärna Skräntärna vid Vadsjön 20 maj. Foto Beje Aronsson. Törnsångare Törnsångare Gesta viltvatten 20 maj. Foto Petter Kappel. Tornfalk Tornfalk ryttlar över Vansö 13 maj. Brett terminalband på stjärten visar att detta är en hane. Foto Peter Hennix Grågåsfamilj Grågåsfamilj Valnaren 13maj foto. Beje Aronsson. Svartvit flugsnappare Svartvit flugsnappare Gorsingelund 9 maj. Foto Beje Aronsson. Kattuggla Kattuggla Gorsingelund 7 maj. Foto Beje Aronsson.
Doppingbo i Sjöviken Lägersrapport 5 maj om doppingarna som har byggt bo i kanalen i Sjöviken, Strängnäs. Foto Peter Hennix. Gräsand Gräsand i Hovgårdsdammen 2 maj. Foto Ulf Gustavsson. Skedand Skedand över Hovgårdsdammen 2 maj. Foto Ulf Gustafsson. Dvärgbäckasin Dvärgbeckasin på Solöfältet 2 maj. Foto Ulf Gustavsson. Sävsparv Sävsparv, hane, Edeby 3 maj. Foto Jonas Jörnemark Enkelbeckasin Enkelbeckasin Asköviken 1maj. Foto Beje Aronsson Rörhöna Rörhöna golfen Mariefred 29 april. Foto Beje Aronsson. Stjärtmes Stjärtmes Gorsingelund 25 april. Foto Beje Aronsson, Ormvråk Ormvråk Stallarholmens golfbana 22 april. Foto Beje Aronson.
Grågås Grågås i Björsund 10 april i väntant på islossningen. Foto Hans Andersson. Storskarv Storskarv Norra Strandvägen 10 april. Foto Beje Aronsson. Sångsvanar och tranor Sangsvanar och tranor vid Halby Vansö 9 april. Foto Gunnar Holhut. Knipor Knipor Tosteröbron 8 april. Foto Beje Aronsson. Sothönor Sothöns Tosteröbron 8 april. Foto Beje Aronsson. Knipa Friande kniphane vid stranden intill Östra strandvägen 8 april. Foto Peter Hennix. Tranor Tranor efter vägen mellan Gnesta och Björnlunda 7 april. Foto Peter Hennix. Gråhäger Gråhäger Östra Strandvägen 1 april. Foto Gunnar Holhut. Knipa Knipa Östra S trandvägen. 1 april. Foto Gunnar Holhut.
Vigg Viggsamling nedanför Tosteröbron 1 april. Foto Peter Hennix. Storskarv Storskarv nedanför Tosterbron 1 april. Foto Peter Hennix. Strömstare Strömstare Kvarnforsen Länna 1 april. Foto Gunnar Holhut. Sothöna Årets första sothöna vid Bispens badhus 31 mars – kolla fötterna!. Foto Peter Hennix. Blåmes Blåmes Bågskyttebanan, Strängnäs 28 mars. Foto Beje Aronsson Tofsvipa Tofsvipa på Solöfälten, Fogdö 26 mars. Foto Beje Aronsson Tranor Tranor på Vansö 24 mars. Foto Beje Aronsson. Steglits Steglits vid fågelbordet i Björsund 20 mars. Foto Hans A Andersson. Bofink 180318-1 Bofink vid Bågskyttebanan, Strängnäs 18 mars. Foto Peter Hennix.
Gulsparv Gulsparv vid Bågskyttebanan, Strängnäs 18 mars. Foto Peter Hennix. Domherre Fröknaprande domherre, hane, vid Bågskyttebanan, Strängnäs 18 mars. Foto Peter Hennix. Domherre Domherre, hona, vid Bågskyttebanan, Strängnäs 18 mars. Foto Peter Hennix. Nötväcka Nötväcka vid Bågskyttebanan, Strängnäs 18 mars. Foto Peter Hennix. Entita Entita vid Bågskyttebanan, Strängnäs 18 mars. Foto Peter Hennix. Gräsand Vit gräsand vid Bispens badhus i Strängnäs 13 mars med med gener från odlade parkankor. Dessa gener har tydligen slagit igenom och gjort fågeln vit. Foto Peter Hennix. Sidensvans Sidensvans på tomten 9 mars. Foto Beje Aronsson. Strömstare Strömstare vid Berga å 7 mars. Foto Beje Aronsson. Entita Entita vid Lasarettsgränd i Strängnäs 2 mars. Foto Peter Hennix.
Havsörn Havsörn Hässelbyholm 2 Mars. Foto Gunnar Holhut.jpg Havsörn Havsorn över Kvarnforsen, Länna 25 februari. Foto Gunnar Holhut. Gräsand Gräsand med speciella färger 25 februari. Foto Gunnar Holhut. Sångsvanar Sångsvanar Lännaån 20 februari. Foto Beje Aronsson. Strömstare Strömstare Länna Bruk 20 februari. Foto Beje Aronsson. Ringduva Ringduva vid Björsund 19 februari. Foto Hans Andersson. Domherre Domherre, Björsund 13 februari. Foto Hans Anderssopn. Gråsiska Gråsiska foto Hans Andersson 8 februari vid Björsund. Foto Hans Andersson. Vigg Vigg Tosteröbron 19 Januari. Foto Gunnar Holhut
Nötskrika Nötskrika, Tranbärsstigen, Strängnäs 18 januari. Foto Beje Aronsson. Gråsiska Gråsiska vid Nabbviken, Strängnäs 9 Januari. Foto Gunnar Holhut Rödhake Rödhake vid Reningverksdiket 5 Februari. Foto Gunnar Holhut. Vattenpiplärka Vattenpiplärka i Haverdal utanför Halmstad 20 januari. Foto Ulf Gustavsson. Skärpiplärka Skärpiplärka i Haverdal utanför Halmstad 20 januari. Foto Ulf Gustavsson. Vattenpiplärka Vattenpipklärka i Haverdal utanför Halmstad 20 januari. Foto Ulf Gustavsson. Vintrhämpling Vinterhämpling i Galtabäck utanför Varberg 20 januari. Foto Ulf Gustavsson. Större gulbena Större gulbena 2K Smedsgårds strandängar 20 januari. Foto Ulf Gustavsson. Pilrimsfalk Pilgrimsfalk 20 januari vid Smedsgårds strandängar, Galtabäck utanför Varberg. Foto Ulf Gustavsson. ¨¨ ¨
Vitryggig hackspett Vitryggig hackspett i Garphyttans nationalpark 7 januari. Foto Ulf Gustavsson. Tretåig hackspett Tretåig hackspett Garphyttans nationalpark 7 januari. Foto Ulf Gustavsson.