SOKs jubileumsutställning

Utställningsvernissage och omskakande info i Multeum 26 augusti.
Föredrag om hotade fågelarter Charlotte Lönnberg, Multeum, presenterar föredragshållarna Leif Ekblom och Yngve Meijer. Föredrag om hotade fågelarter Leif Ekblom och Yngve Meijer testar hörlurar inför föredraget md hjälp av Charlotte Lönnberg. Föredrag om hotade fågelarter Yngve Meijer berättar om hotade fågelarter. SOKs fotouställning Bilderna i Multeums galleria beskådas. SOKs fotouställning Bilderna i Multeums galleria beskådas.
SOKs fotouställning Bilderna i Multeums galleria beskådas. SOKs fotouställning Bilderna i Multeums galleria beskådas. SOKs fotouställning Bilderna i Multeums galleria beskådas. SOKs fotouställning Leif Ekblom svarar på frågor av Strengnäs Tidnings utsände Lars Kilström. SOKs fotouställning Joakim Serrander, Strengnäs Tidning, plåtar besökare vid fotouställningen i Multeums galleria.