Dalripa  Dalripa 12 maj på Lofoten, Foto Nils Eriksson. Havssula Havstrut 15 maj Havsörn 15 maj Havsörn och kråk 18 maj.peg
Ljungpipare 19 maj Skedand  16 maj Småspov  15 maj Spetsbegsgås 19 maj Storspov 18 maj
Storspov 19 maj Strandskata 14 maj Svarthakedopping 160516 Tretåig mås 19 maj