Fotosafari Svaslbard juni 1015 Stormfågel och tretåig mås Spetsbergsgås Brednäbbad simsnäppa Lunnefågel
Skärsnäppa Praktejder Tobisgrissla Snösparv Alkekung
Expeditionsfartyget Isbjörn