Blåskata Blåskata vid golfbana utanför Logo, Portugal 26 september. Foto Peter Hennix. Bronsibis Bronsibis i Lago Portugal 26 september. Foto Peter Hennix. Bronsibis Dvärgrördrom Dvärgrördrom (Ixobrychus minutus) i våtmark utanför Lago, art i fågelfamiljen hägrar. Den blir ca 35 cm lång och är gulbeige med svart rygg och hjässa och svarta vingpennor. Ungfågeln är brunspräcklig. Arten är skygg och svår att få syn på. Den föredrar tät vegetation i träskområden med större vassar och klättrar ofta omkring uppe bland vasstråna. Den häckar i Syd- och Mellaneuropa, i tropiska Afrika, i norra Indien och i Australien och har påträffats i Sverige ett tiotal gånger (Nationalencyklopedin). Dvärgörn Dvärgörn över nationalpark utanför Alcochete, Portugal, 20 september. Foto Peter Hennix
Flamingo-parad Flamingor (juvenil) i damm utanför Castro Verde, Portugal, 21 september. Foto Peter Hennix Svarthuvad vävare Svarthuvad vävare (Ploceus melanocephalus) i våtmark utanför Lago Grässångare Grässångare utanför Castro Verde, Portugal, 21 september. Foto Peter Hennix Grålira Grålira startar utanför Sagres, Portugal 25 september. Foto Peter Hennix Gulnäbbad lira Gulnäbbad lira utanför Sagrespp
Gulnäbbad lira Gulnäbbad lira utanför Sagres Havslöpare Havslöpare utanför Sagres Havslöpare Havslöpare utanför Sagres, Portugal, 25 september. Foto Peter Hennix Havssula med fiskekrok Havssula utanför Sagres med fastkrokad fisklina i sidan Havssula Havssula juvenil utanför Sagres, Portugal 25 september. Foto Peter Hennix
Kentsk tärna Kentsk tärna (Thalasseus/Sterna sandvicensis) utanför Sagres. Kentska tärnan är en träffsäker störtdykare. Den tar huvudsakligen små fiskar vid kusten eller på öppet hav. Den livnär sig även av blötdjur, maskar och insekter. Kentska tärnan bor vid kuster och små öar med grunt vatten och god tillgång på föda. Kentska tärnan blir könsmogen efter tre till fyra år. Den häckar i täta stora kolonier - nominatformen under perioden maj till juli. (Wikipedia) Härfågel Härfågel vid golfbana utanför Logo Hökörn Hökörn Kentsk tärna Kentsk tärna i deltat vid Olhao Kungsfiskare Kungsfiskare vid våtmark utanför Lago
Kustpipare Kustpipare i deltat vid Olhao Kärrsnäppa i San Antonio Kärrsnäppa i salin i Santa Luzia Långnäbbad mås Långnäbbad mås, smalnäbbad mås utanför Olhao Portugal 26 september. Foto Peter Hennix. Slagsmål om maten Slagsmål om maten mellan medelhavstrut och två svartnäbbad lira utanför Sagres, Portugal, 25 september. Foto Peter Hennix Trutvila Medelhavstrut i fiskehamnen i Olhão
Natthäger Natthäger juvenil i nationalpark utanför Alcochete, Portugal, 20 september. Foto Peter Hennix. Lagerlärka Lagerlärka, teklalärka, norr om Sagres Portugal 25 september. Foto Peter Hennix.. Purpurhöna och rörhöna Purpurhöna och rörhöna i våtmark utanför Lago, Portugal 26 september. Foto Peter Hennix. Storspov Storspov i deltat vid Olhao Spovar Småspov och storspov i deltat vid Olhao
Roskarl Roskarl i deltat vid Olhao Rödhöna Rödhöna utanför Mértola Rödspov i Santo Antonio Rödspov i vinterdräkt i en av Santo Atonios saltdammar Rödspov Rödspov i vinterdräkt utanför Castro Marin Rödsspov i Santo Antonio Rödspov över saltdamm i Santo Antonio p
Medelhasvtrut i Santo Antonio Medelhavstrut käkar på en död fisk i saltdamm i San Andonio Silkeshäger Silkeshäger i Pancas utanför Alcochete Silltrutar Siltrutar i Olhao-deltat Skedand Skedand i våtmark utanför Lago, Portugal 26 september. Foto Peter Hennix. Skedstork Skedstork över Castro Verde
Skedstorkar Skedstorkar utanför Alcochete Skedstorkar Skedstorkar ovanför damm utanför Castro Verde, Portugal, 21 september. Foto Peter Hennix Skedstorkar i flock Skedstorkar i flock Skräntärna Skräntärnap i deltat vid Olhao Småsnäppor i Santo Antonio Småsnäpppor i saltdamm i San Antonio
Småspov Småspov i deltat vid Olhao, obs mittbenan Storskarv Storskarv och silltrut i deltat vid Olhao Storskarv kämpar med ål Storskarv greppar ål Storskarv kämpar med ål Ålen kämpar emot Storskarv kämpar med ål Skarven försöker lyfta med ålen
Storskarv kämpar med ål Skarven håller på att tappa ålen Storskarv kämpar med ål Skarven får allt svårare att hålla ålen Storskarv kämpar med ål Skarven tappaar ålen Stortrapp Stortrapp över Canal Strandskata Strandskata över Olhao-deltat
Styltlöpare Styltlöpare över Castro Marin Styltlöpare väster Murteira Styltlöpare (Himantopus himantopus) släkte i fågelfamiljen skärfläckor. Det omfattar 2–8 arter i alla världsdelar utom Antarktis. De är 35–40 cm långa och har smal, svart näbb och extremt långa, ljusröda ben. De har svarta vingar och vit kropp med olika mycket svarta teckningar. Arten styltlöpare (H. himaʹntopus) häckar i grunda träsk och laguner i södra Europa och västra Asien Stor och liten Större lira och havslöpare Större lira Större lira utanför Sagres, Portugal, 25 september. Foto Peter Hennix. Svart-vit flugsnappare Ung svart-vit flugsnappare i honfärgad vinterdräkt i nationalpark utanför Alcochete.
Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta i nationalpark utanför Alcochete, Portugal, 20 september. Foto Peter Hennix Svarthakad buskskvätta Svarthakad buskskvätta (Saxicola rubicola) hona i nationalpark utanför Alcochete Svarthalsad dopping Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) i deltat vid Olhao. Den är något mindre än svarthakedoppingen och har en knubbig kropp, fluffiga fjädrar baktill, toppig hjässa, brant panna, spetsig och tunn svart näbb och en elegant hållning. Den blir 28–34 centimeter lång, har ett vingspann på 56–60 centimeter, väger 250–600 gram och könen är lika (Wikipedia). Svarthalsad dopping Svarthalsad dopping i deltat vid Olhao. Svarthalsad dopping Svarthalsad dopping (Podiceps nigricollis) i deltat vid Olhao. Den är något mindre än svarthakedoppingen och har en knubbig kropp, fluffiga fjädrar baktill, toppig hjässa, brant panna, spetsig och tunn svart näbb och en elegant hållning. Den blir 28–34 centimeter lång, har ett vingspann på 56–60 centimeter, väger 250–600 gram och könen är lika (Wikipedia).
Svarthuvad vävare Svarthuvad vävare i våtmark utanför Lago Portugal 26 september. Foto Peter Hennix. Svartvingad glada Svartvingad glada i nationalpark utanför Alcochete, Portugal, 20 september. Foto Peter Hennix. Vit stork i ålfajt Ung vit vit stork med nyfångad ål i deltat vid Olhao Vit stork i ålfajt Äldre stork gör entré Vit stork i ålfajt Äldre stork snor ålen
Vit stork i ålfajt Tjuven promenerar iväg med bytet Vit stork i ålfajt Den yngre storken fösöker ta tillbaka ålen Vit stork i ålfajt Den äldre storken flyger iväg med bytet Storksamling Via storkar i hundratal i naturreservat vid Tojo öster Alcochete Vadare väster Murteira Styltlöpare i salin väster om Murteira, norr om Sagres
Örnspaning Örnspaning norr om Sagres